Beneficiar:  Colegiul Economic “Virgil Madgearu”

Perioada implementare: 2020 – 2022

Partener: WILSHIRE BUSINESS HOUSE S.R.L.

Data de începere: 28 septembrie 2020

Valoare totală: 2.371.549,25  lei

Regiune vizată: Judetul Prahova

Obiectiv general

Scopul proiectului constă în creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin participarea unui număr de 183 de elevi înmatriculați în cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești la activități relevante și obligatorii precum stagii de practică, sedințe de consiliere și orientare în carieră, precum și participarea în cadrul unui program inovativ de antreprenoriat prin planificarea, organizarea și implementarea a unui de tip „Firme de exercițiu”, activități implementate prin realizarea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, menite să faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la educație la un loc de muncă. Totodată, sustenabilitatea instituțională, precum și a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional prin crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul preuniversitar.

Obiective specifice

Obiectiv specific 1

Organizarea în primul an de implementare a proiectului, de către Liderul de parteneriat Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti,  a unei campanii de conștientizare privind importanța participării elevilor în cadrul stagiilor de practică oferite în cadrul parteneriatului, punându-se accent pe beneficiile aduse de către activitate in procesul de dezvoltare a unei cariere de succes.

Obiectiv specific 2

Realizarea activității de informare și selecție a unui număr de 183 de elevi, precum și menținerea continuă a comunicării cu aceștia, în scopul recrutării grupului țintă în conformitate cu metodologia de practică realizată în cadrul proiectului, pentru a participa în cadrul a 2 sesiuni de stagii de pregătire practică derulate pe o perioada cumulata de 8 luni. Stagiile sunt menite sa faciliteze dezvoltarea competențelor și aptitudinilor elevilor, specifice domeniilor economic si turism.

Obiectiv specific 3

Sprijinirea unui număr de 183 de elevi înmatriculați în cadrul instituției de învățământ Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești în procesul de alegere și dezvoltare a unei cariere de succes, prin furnizarea unor sesiuni de consiliere și orientare profesională individuale și de grup pe o perioadă de 15 luni.

Obiectiv specific 4

Derularea pe o perioadă de 17 luni de către partenerul proiectului, WILSHIRE BUSINESS HOUSE S.R.L., a unui program antreprenorial inovativ adaptat profilului elevilor implicați în activitățile proiectului, în scopul însușirii de către 183 de elevi a unor noțiuni specifice privind dezvoltarea și administrarea unei afaceri urmărind un model de plan de afaceri.

Activități

Activitate A1 – Managementul proiectului

A1.1 – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului

A1.2 – Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte activități administrative conexe

Activitatea A2 – Crearea unei rețele colaborative între mediul preuniversitar și sectorul privat/angajatori

A2.1 – Derularea unei campanii de conștientizare privind importanța participării elevilor la stagii de practică, cu implicarea actorilor locali

A2.2 – Consolidarea și dezvoltarea unor parteneriate între mediul preuniversitar și sectorul privat/angajatori

A2.3 – Crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul preuniversitar

A2.4 – Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional

Activitatea A3 – Organizarea de stagii de pregatire practica pentru elevi in domeniile economic si turism

A3.1 – Realizarea metodologiei de practică a elevilor și a metodologiei de desfășurare a concursurilor cu premii

A3.2 – Activități de îmbunătățire a infrastructurii mediilor de practică: amenăjări și dotări ale spațiilor de practică

A3.3 – Informarea, selecția, recrutarea și comunicarea cu elevii participanți la stagiile de practică

A3.4 – Derularea sesiunii nr. 1 de stagii de pregătire practică

A3.5 – Derularea sesiunii nr. 2 de stagii de pregătire practică

Activitatea A4 – Dezvoltarea și implementarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi

A4.1 – Realizarea metodologiei de organizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională și elaborarea materialelor suport

A4.2 – Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi

A5 – Derularea unui program inovativ de antreprenoriat destinat elevilor implicați în activitățile proiectului

A5.1 – Organizarea unui program antreprenorial inovativ adaptat elevilor implicați in activitățile proiectului

A5.2 – Derularea sesiunii nr. 1 a unui program inovativ de tip „Firme de exercițiu”

A5.3 – Derularea sesiunii nr. 2 a unui program inovativ de tip „Firme de exercitiu”

Pentru mai multe detalii despre evoluția implementării proiectului, accesați pagina de Comunicări.

Detalii aici