În atenția elevilor clasei a XII-a T!

Avand in vedere faptul ca nu au fost înregistrate contestații în termenul de 24 de ore de la publicarea rezultatelor intermediare, iar în situația de față există situații de egalitate, va fi necesară realizarea departajării, conform prevederilor Completării la Metodologia de organizare a concursurilor cu premii, disponibilă la link-ul de mai jos:

https://future-pocu.ro/wp-content/uploads/2022/08/Completare-la-metodologia-de-organizare-a-concursurilor-cu-premii-an-2-1.pdf

Astfel, termenul pentru transmiterea înregistrării pentru participarea la testul grilă este vineri, 19 august 2022, ora 11:00 AM.

Înregistrările se vor transmite pe adresa oficială a proiectului, CONTACT@FUTURE-POCU.RO. În urma transmiterii acestora, sunteți rugați să contactați și Coordonatorul de practică, dl. Iancu Alexandru, la nr. de telefon 0755164953 (SMS), pentru a informa cu privire la transmiterea acestora (pentru evitarea unor situații cauzate de erori de transmitere a e-mail-urilor).

Mesajul standard de înregistrare este următorul:

„Subsemnatul ……………………………., practicant în cadrul proiectului Future – Elevul de astazi, profesionistul de mâine, pe parcursul anului școlar 2020 – 2021 (domeniul Turism), solicit înscrierea în cadrul etapei de departajare pentru premiere.

Cu stimă,

………………………”

Modalitatea de desfășurare, locația, data și intervalul orar pentru testul grilă vor fi anunțate de către Coordonatorul de practică, dl. Iancu Alexandru, cu 3 zile calendaristice înainte.