WILSHIRE BUSINESS HOUSE este o societate ce aduce valoare adăugată prin prisma experienței de lucru în cadrul mediului antreprenorial și al susținerii programelor de formare inovative, având ca valoare principală în cadrul culturii organizaționale, egalitatea de șanse în ceea ce privește activitatea de dezvoltare personala a individului.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești, este o instituție de învățământ din Municipiul Ploiești, ce desfășoară activități de interes pentru dezvoltarea personală, intelectuală și profesională a tinerilor în scopul integrării lor în societatea dinamică a prezentului și a viitorului, ca adulți cu o personalitate armonioasa, creativă, formați într-un climat consecvent, moral și cultural.

Prezentul parteneriat își propune implicarea unui număr de 183 elevi din domeniile economic, comerț si turism și alimentație în activități ale proiectului, proces ce are drept scop susținerea îndeplinirii obiectivului de creștere a procentului de 10% a ponderii elevilor cuprinși în învățământul profesional și tehnic pe toată durata de implementare a Strategiei Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020.

Valoarea adăugată 

Proiectul oferă oportunități  de identificare și aprofundare a intereselor profesionale prin activități de consiliere și orientare profesională.

Proiectul contribuie la dezvoltarea unui sistem de informare coordonata între mediul preuniversitar și mediul privat prin parteneriatele încheiate.

Elevii au șansa să pună în practică cunoștințele teoretice dobândite in anii de studiu, în organizații relevante pentru domeniul lor de interes.

Pentru mai multe informații referitoare la evoluția proiectului, accesați pagina de Comunicări.

Detalii aici